Open / Close

Atelijèur Půda

Vladimír Kopecký

katalog k výstavě
Museum Kampa
Retro Gallery
2021

Vladimír Kopecký (nar. 1931) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař,
sklář, autor instalací –, jehož dílo je již více než sedmdesát let součástí příběhu
českých/evropských/světových dějin umění. Kopeckého práce se nachází v mnoha
významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog
vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich
vstupu na výtvarnou scénu.
sekce: Katalogy