Open / Close

Atelijèur Půda

Příliš mnoho zubů

katalog k výstavě
Museum Kampa
2017

České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa

Šedesátá léta 20. století patří k nejsilnějším obdobím československého umění 20. století – ve šťastné shodě se zde protnuly
příznivé politické a společenské okolnosti, které umožnily vystoupení mladých tvůrčích osobnosti, předchozím stalinistickým
obdobím potlačovaných – tato neuvěřitelná energie se odrazila jak v dobové literatuře, filmu, hudbě i výtvarném umění.
Výstava, jejíž titul byl inspirován jedním z dosud neznámých obrazů Eduarda Ovčáčka, zobrazující hlavu s příliš mnoha zuby
(jakoby všeho, zejména koncem šedesátých let, bylo opravdu příliš), představila všechny klíčové autory té doby:
Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala, Adrienu Šimotovou, Milana Knížáka a řadu dalších. Její členění vyšlo z důležitých
dobových témat – strach, groteska, radost, 1968, deziluze… Po delší době ukázal tento výstavní projekt ucelený pohled
na silné a výjimečné období, které je stále více oceňováno jak domácím, tak zahraničním publikem.

sekce: Katalogy