Open / Close

Atelijèur Půda

Pravoslav Sovák

katalog k výstavě
Museum Kampa
2018

Museum Kampa představilo dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného grafika, malíře a v posledních
letech i fotografa, který se etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů nejrůznějšími, mnohdy
experimentálními technikami, ale také jako uznávaný pedagog Kunsthochschule v Kolíně nad Rýnem,
kde jeho ateliérem prošla řada velmi výrazných autorských osobností.

Pravoslav Sovák (1926, Vysoké Mýto, tehdejší Československo) po ukončení druhé světové války vystudoval
uměleckoprůmyslovou školu, v roce 1947 byl asistentem malíře Jana Zrzavého na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Po roce 1948 pracoval jako horník a dělník na severní Moravě. Od poloviny
padesátých let působil jako grafik ve svobodném povolání, mj. se podílel na vizuálním řešení několika filmů.
Jednadvacátého srpna 1968 opustil Československo a odešel do Německa, roku 1978 se usadil v Hergiswilu
ve Švýcarsku, kde žije dodnes. Vedle pedagogického působení se věnoval zejména volné tvorbě.
Výstava v Museu Kampa byla první retrospektivou v jeho rodné zemi.
sekce: Katalogy