Open / Close

Atelijèur Půda

Pavel Scheufler

edice "ZA CÍSAŘE PÁNA"
Slovart
2018-2021

Pavel Scheufler je fotograf a historik fotografie se zaměřením na epochu
monarchie, učitel a lektor fotografie a majitel rodinné fotografické sbírky,
jejíž základy byly položeny ve 20. letech 20. století. Z oboru fotografie napsal
na 50 knih, realizoval na 90 fotografických výstav. Jeho publikace byly přeloženy
vedle němčiny a angličtiny do španělštiny, katalánštiny a italštiny.
Po dráze vysokoškolského učitele se v letech 2013–2017 zabýval vědecko-výzkumnou
činností v rámci Národního památkového ústavu, zejména se zaměřením na činnost
šlechty, která se věnovala fotografování. V současné době se podílí na dvou výzkumných
projektech Národního technického muzea.
sekce: Knihy