Open / Close

Atelijèur Půda

kultura bydlení

Skanska Reality
brand positioning
2021

Skanska v roli developera přijímá odpovědnost vytvářet prostředí, v němž mohou lidé kulturně žít
a vychovávat nové generace. Jejich vnímání kultury bydlení je postaveno na čtyřech hlavních pilířích
- životu mezi budovami, respektu k lokalitě, respektu ke zdrojům a bydlení jako trvalé investici.

Kultura bydlení a její základní pilíře

Vedle života v bytě musí nové rezidenční areály umožňovat i rozmanitý a přirozený život mezi
budovami. Klást důraz na obyvatele domů a zároveň na okolí, ve kterém mohou trávit svůj
volný čas. Nenabízet jen čtyři zdi, ale i prostor kolem nich.

V kvalitním developmentu se zrcadlí respekt k lokalitě a obyvatelům, kteří zde žili už dlouho před
jeho příchodem. A snaží se o to, aby se i noví obyvatelé mohli stát plnohodnotnými sousedy.

Bytové areály budoucnosti musí být navrženy a realizovány s maximálním respektem ke zdrojům,
tak aby minimalizovaly nebo eliminovaly zatížení životního prostředí během výstavby, a především
pak v průběhu jejich životního cyklu mnoho dalších desítek let. Toto vše s promyšlenými dispozicemi,
kvalitními materiály a vyššími standardy provedení přináší svým majitelům a sousedům trvalou
hodnotu jejich domova.