Open / Close

Atelijèur Půda

Karen LaMonte

Nocturnes
Art Works Publishing
New York City, New York
2019

Ve světě umění se často stanou věci nečekané až překvapivé. Mezi ně náleží fantastický příběh americké
výtvarnice Karen LaMonte. Již při studiích v USA začala koncepčně uvažovat o podobách tělesnosti a fyzického
těla, o ženské roli ve světě. Získané podněty a zkušenosti promítala do skleněného materiálu. Poté na základě
udělení Fulbrightova stipendia absolvovala studium v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze. Pokračovala tehdy ve svých myšlenkách na zhotovení trojrozměrných šatů
z křišťálového skla v životní velikosti. Mnohým to připadalo jako banální nápad bez hlubšího obsahu. Ovšem
LaMonte si trvala na svém a cílevědomě šla cestou za splněním velkého snu. Použila k tomu technologii, která
se projevila jako nosná: tavení skla ve formě. Tedy techniku, kterou předtím rozvinula a světově proslavila umělecká
dvojice prof. Stanislav Libenský (1921–2002) a Jaroslava Brychtová (*1924). Zkušenosti sklářů ze severočeského
Železného Brodu se ukázaly ve sledu událostí jako klíčový moment. Česká republika se pro Karen LaMonte díky
němu stala natrvalo nejen domovem, ale doslova osudem. Následný mezinárodní úspěch jejích šatů ukázal, že měla
pravdu a ostatní se mýlili. Díla Karen LaMonte nyní zdobí nejvýznamnější sbírky moderního skla. Jejich autorka sbírá
různá ocenění a je zvána k účasti na prestižních výstavách, ale i k rozličným tvůrčím aktivitám včetně futuristických
experimentů.
Karen LaMonte ovšem umělecky neustrnula u jedné výrazové polohy a průběžně hledá nové formy vyjádření, ať již
v cyklu zrcadel s odrazy lidských tváří, v sérii japonských kimon z keramiky, bronzu, litiny i skla, nebo v obřím mraku
ztvárněném v carrarském mramoru na základě klimatických modelů. Nadání, výtvarná citlivost, intuice, vytrvalá
cílevědomost a v neposlední řadě pracovitost jsou devízy, které Karen LaMonte umožnily stát se jednou z nejznámějších
osobností uměleckého skla současnosti.
sekce: Knihy