Open / Close

Atelijèur Půda

Tomki Němec

Václav Havel, fotografie
Tomki Němec
2019

Většina fotografií zařazených do této knihy vznikla v prvních letech
po sametové revoluci (1989—1993). V letech 1997—2003 Tomki Němec
prezidenta fotografoval na základě objednávky tiskového odboru Kanceláře
prezidenta republiky znovu, ale již jen sporadicky. Definitivně „téma Václav Havel“
uzavřel v době jeho odchodu z úřadu v roce 2003.

Kniha se snaží o vystižení dobové atmosféry a není a ani nechce být chronologickým
záznamem dějin. Při výběru fotografií jsme přihlíželi k historickému sledu událostí, ale
vždy jsme kladli důraz především na fotografii a její schopnost vyprávět, nikoli na přesnou
časovou souvislost mezi ději, místy a lidmi.
sekce: Knihy